پیامک روز مادر

مادرم …وقتی بهشت…زیر پای توست…من چه دارم .. که … فدای تو کنم…

گر پادشاه عالم شوی باز گدای مادری مادر جان روزت مبارک

مادرم تو تنها ستاره ای هستی که در شب و روز میدرخشی ستاره ی زندگیم تو را با تمام وجود دوست دارم…

سه چیز در دنیا بی نظیر است مادر… عکس مادر …. سایه مادر روزتان مبارک

 

 

 

 

نظر شماTime limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.