منشی پیامکی

 

منشی پیامکی به ما این امکان را می دهد که مخاطب با ارسال یک کلمه،متن خاصی را دریافت کند.

منشی پیامکی کاربرد زیادی دارد به طور مثال:

با دریافت کلمه شماره حساب،شماره حساب ها برای مشتری پیامک شود

با دریافت کلمه قیمت کالا ،قیمت ها پیامک شود

با دریافت کلمه امتحان ریاضی، تاریخ امتحان پیامک شود

و …

 

 

 

نظر شما