عضویت پیامکی

 

با استفاده از این سرویس می توانید این امکان را فراهم کنید که مخاطبین با ارسال یک کلمه یا جمله در گروه خاصی مثل مسابقه عضو شوند و یا با ارسال کلمه ای لغو عضویت نمایند.

یکی از کاربرد آن برای مراکز خرید یا شرکت ها می باشد.

به طور مثال:

آیا شما تمایل دارید از محصولات جدید یا تخفیف ها اطلاع پیدا کنید؟

برای عضویت بله

لغو عضویت خیر

کاربرد دیگر برای آژانس های مسافرتی می باشد

آیا شما تمایل دارید از تورهای ویژه ما اطلاع پیدا کنید؟

برای عضویت بله

لغو عضویت خیر

و کاربردهای دیگر……..

نظر شما