امکان ثبت شماره اختصاصی در 24 ساعت شبانه روز

امکان فعالسازی شمارههای 10 و12 و 14 رقمی در تمام ساعات شبانه روز برای نمایندگان و کاربران فراهم شد.

نظر شما