ارسال کشوری

ارسال انبوه  پیامک

ارسال کشوری

اگر بخواهید پیام کوتاه خود را به شهر یا شهرستان مورد نظر خود  ارسال کنید از ارسال کشوری استفاده کنید.برای انجام این طریق ارسال پیامک فقط کافی است بعد از وارد شدن به پنل اختصاصی پیام کوتاه خود، در منوی ارسال، گزینه ارسال کشوری را انتخاب و با گزینش شهر و مشخص کردن شماره اعتباری یا دائمی ،پیام کوتاه انبوه خود را ارسال نمایید.

نظر شما