ارسال منطقه ای ایرانسل

ارسال انبوه پیامک به شماره های ایرانسل:

شما می توانید پیام کوتاه خود را فقط به شماره های ایرانسل در شهر مورد نظرتان ارسال کنید.

برای ارسال پیامک تبلیغاتی فقط کافیست متن پیام کوتاه،ساعت،تاریخ ارسالی و منطقه مورد نظرتان همراه با فیش واریزی را ایمیل کنید تا ارسال از طرف شرکت انجام شود.

تعرفه های ارسال انبوه شماره های ایرانسل:

 

بسته 1: از 5000 تا 10000 پیامک،هر پیامک 110 ریال

بسته2: از 10000 تا 20000 پیامک،هر پیامک 107 ریال

بسته3:از 20000 تا 50000 پیامک،هر پیامک 104 ریال

بسته4:از 50000 تا 100000 پیامک،هر پیامک 100ریال

بسته 5:از 100000 تا به بالا ،هر پیامک  97 ریال

 

نکته:لطفا یک روز قبل از ارسال،درخواست خود را ایمیل فرمایید.

 

نظر شما