ارسال رنجی

ارسال  انبوه پیامک

1-ارسال رنجی

منظور از ارسال پیامک انبوه به صورت رنجی به این صورت می باشد که می شود بازه ای از شماره های همراه را تعیین کرد و در همان بازه ارسال پیامک را انجام داد.مثلا بازه 09121000000 تا 09122000000

برای  ارسال پیامک از این طریق فقط کافی است بعد از وارد شدن به پنل اختصاصی در منوی ارسال گزینه ارسال رنجی را انتخاب کنید.

نظر شما