ارسال انبوه شماره های ایرانسل

ارسال منطقه ای ایرانسل

ارسال انبوه پیامک به شماره های ایرانسل:

شما می توانید پیام کوتاه خود را به شماره های ایرانسل به شهر مورد نظرتان ارسال کنید.

برای ارسال فقط کافیست متن پیامک،ساعت ارسال،تاریخ ارسال به همراه فیش واریزی را ایمیل کنید تا ارسال از طرف شرکت انجام شود.

 

تعرفه های ارسال انبوه منطقه ای ایرانسل:

 

بسته 1: از 5000 تا 10000 پیامک، هر پیامک  110ریال

بسته 2: از 10000 تا 20000 پیامک،هر پیامک  107ریال

بسته 3: از 20000 تا 50000 پیامک،هر پیامک 104 ریال

بسته 4: از 50000 تا 100000 پیامک، هر پیامک 100 ریال

بسته 5: از 100000 تا پیامک به بالا 97 ریال

 

نظر شما