پاسخگوی هوشمند

پاسخگوی هوشمند یکی دیگر از ابزارهای اختصاصی آی آر پیامک می باشد.این سرویس می تواند بر اساس کلمات و کدهای تعریف شده از سوی کاربر ،پاسخ متناسب را ارسال کند و نقطه قوت آن در امکان وارد کردن مقادیر انبوه اطلاعات از طریق فایل اکسل و گزارش گیری وسیع است.

یکی از کاربردهای این سرویس برای اعلام لحظه ای قیمت محصولات و اقلامی به کار می رود که نیاز به روز رسانی سریع دارند.