بانک شماره موبایل همراه اول- ایرانسل استان قمنام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


بانک شماره موبایل همراه اول- ایرانسل استان قم

بانک شماره موبایل همراه اول اعتباری و دائمی استان قم   :

 مشتمل بر  4  فایل شهرستانها به شرح زیر :

جعفریه-دستجرد-سلفچگان-قم- قنوات-جعفریه-دستجرد-کهک-ولایت

شماره  همراه اول اعتباری و دائمی تفکیک شده است

 هر شهرستان یک فایل شماره همراه اول دائمی و یک فایل شماره همراه اول اعتباری دارد.

قیمت بسته:20  هزار تومان

بانک شماره موبایل ایرانسل استان قم    :

 مشتمل بر  4 فایل شهرستانها به شرح زیر :

جعفریه-دستجرد-سلفچگان-قم- قنوات-جعفریه-دستجرد-کهک-ولایت

قابل ذکر است  که این  بانک شماره موبایل فوق ، شامل نام و نام خانودگی نمی باشد و فقط شماره می باشد. 

قیمت بسته:20 هزار تومان

جهت خرید بانک موبایل، لطفا مبلغ را از طریق پرداخت آنلاین واریز فرمایید.

بانک موبایلها از طریق ایمیل به شما ارسال می شود.جهت پیگیری میتوانید با شرکت تماس بگیرید.یا به موبایل 09173383426 پیامک کنید.

شماره تماس شرکت:07132325212

online-pardakht