بانک موبایل نظام مهندسینام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


 

 

بانک موبایل نظام مهندسی عمران – شیراز          تعداد:7380 عدد    با ذکر نام،نام خانوادگی و موبایل     قیمت:40 هزار تومان

بانک موبایل نظام مهندسی معماری -شیراز         تعداد:1670 عدد     با ذکر نام ،نام خانوادگی و موبایل    قیمت :40 هزار تومان

بانک موبایل نظام مهندسی برق– شیراز              تعداد:2388 عدد    با ذکر نام و نام خانوادگی و موبایل    قیمت:40 هزار تومان

بانک موبایل نظام مهندسی مکانیک – شیراز          تعداد:1600 عدد    با ذکر نام ،نام خانوادگی و موبایل      قیمت:40 هزار تومان

 

جهت خرید بانک موبایل،لطفا مبلغ را از طریق پرداخت آنلاین یا شماره کارت  واریز فرمایید.

بانک موبایل از طریق ایمیل به شما ارسال میشود.جهت پیگیری میتوانید با شرکت تماس بگیرید.

شماره تماس شرکت:07132324171