یادآور

در یاد آور می توان تنظیم کرد پیام خاصی در زمان خاصی به شما یا همکاران ،اطلاع داده شود. تا در مورد آن اقدام کنید.

این سرویس یکی از سرویس های پر استفاده آی آر پیامک می باشد.

موارد کاربرد:

تبریک روز تولد به همکاران و مشتریان خود

اعلام تاریخ سررسید اقساط به مشتریان

اعلام تاریخ سررسید بیمه نامه ها

اعلام روز جلسه یا همایش

اعلام تاریخ امتحانات

اعلام قرار ملاقات ها و ….