تعداد استفاده کنندگان موبایل در کشور

 

تعداد استفاده کنندگان موبایل در کشور:

آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش اینتا از مهر وضعیت شاخص های ICT  کشور از سال 1386 تا آذر سال 1394 مورد مقایسه قرارداده است. بر اساس بررسی ها تلفن ثابت دایر در کشور تا پایان آذرماه سال 94 حدود 30 میلیون و 82 هزار و 256 شماره می باشد در حالیکه تعداد سیم کارتهای واگذار شده تلفن همراه 147 میلیون و 750 هزار و 77 خط بوده که در این بازه زمانی 74 میلیون و 218 هزار و 815 خط موبایل در کشور فعال شده و مورد استفاده می باشد.

در همین حال از ضریب نفوذ 38 درصدی تلفن ثابت و 94 درصدی موبایل در کشور حکایت دارد.