سفارش ریسلری مستقل

برای سفارش سرویس ریسلری مستقل، ابتدا نوع ریسلری مدنظر خود را انتخاب نموده و سپس قرارداد ریسلری را از منوی “دانلود” دریافت نمائید.

قرارداد را در 2 نسخه تکمیل و امضاء و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ما پست نمائید. مدارک شما بررسی شده و پس از تائید، اطلاعات ورود به پنل ریسلری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نکته: برای دریافت پنل ریسلری ثبت یک دامنه (برای ورود کاربران شما) ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.