سرویس نمایندگی با دامنه اختصاصی

 

سامانه پیامکی آی آر پیامک این امکان را دارد که کسانی که تمایل دارند با دامنه اختصاصی خود خدمات پیام کوتاه انجام دهند و کاربر یا حتی ریسلر (نماینده)داشته باشند،می توانند  به صورت ریسلری پیام کوتاه انجام دهند.