درج آرم شما در سایت

کاربران عزیز آی آرپیامک میتوانند لوگوی اختصاصی خود به همراه آدرس سایت ،در سایز 139*108 پیکسل برای این شرکت به آدرس sales@irpayamak.com ارسال نمایند تا به طور رایگان در  سایت  irpayamak.com  نمایش داده شود.