تحلیل گر پیامک

 

تحلیل گر پیامک یکی دیگر از ابزار حرفه ای آی آر پیامک می باشد که قابلیت آنالیز پیام دریافتی دارد که پیام های حاوی کلمات یا محتوای خاصی را از سایر کلمات دریافتی تفکیک می کند و به طور خودکار به مقصد مورد نظر کاربر اعم از پوشه یا ایمیل منتقل کند و یا پاسخ مشخصی را برای فرستنده ارسال نماید. همچنین دریافت ها را در پوشه مشخص قرار می دهد.