ارسال مشاغل

ارسال انبوه

ارسال مشاغل

اگر متن پیام کوتاه شما به گونه ای است که فقط شامل مشاغل خاصی می باشد بهتر است از ارسال پیام انبوه مشاغل استفاده کنید.فقط کافیست با وارد شدن به پنل اختصاصی خود،منوی ارسال را انتخاب و ارسال مشاغل را گزینش کرد.