ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی

ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی:

اگر قصد ارسال پیامک تبلیغاتی برای خانمها یا آقایان با رده سنی خاصی  هستید، با استفاده از خط 5000 می توانید پیامهای خود را بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی به شماره های دائمی یا اعتباری در ساعت و زمان تعیین شده توسط خودتان ،ارسال نمایید.