ابلاغیه جدید همراه اول جهت افزایش تعرفه ها

با عنایت به ابلاغیه جدید شرکت همراه اول،تعرفه های ارسال پیام کوتاه از اول دی ماه  افزایش یافته است.