آرشیو: اخبار و اطلاعیه ها

ارسال مشاغل

ارسال مشاغل

ارسال انبوه ارسال مشاغل اگر متن پیام کوتاه شما به گونه ای است که فقط شامل مشاغل خاصی می باشد بهتر است از ارسال پیام ...

» ادامه مطلب
ارسال بر اساس کد پستی 5 رقمی

ارسال بر اساس کد پستی 5 رقمی

ارسال بر اساس کد پستی 5 رقمی: با استفاده از یک خط 5000 می توانید بر اساس کد پستی 5 رقمی به جای کد پستی ...

» ادامه مطلب
ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی

ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی

ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی: اگر قصد ارسال پیامک تبلیغاتی برای خانمها یا آقایان با رده سنی خاصی  هستید، با استفاده از ...

» ادامه مطلب
ارسال انبوه شماره های ایرانسل

ارسال انبوه شماره های ایرانسل

ارسال منطقه ای ایرانسل ارسال انبوه پیامک به شماره های ایرانسل: شما می توانید پیام کوتاه خود را به شماره های ایرانسل به شهر مورد ...

» ادامه مطلب
ارسال از خطوط 3000 و 5000

ارسال از خطوط 3000 و 5000

خط 5000 با داشتن امکانات زیر به خط 3000 آی آرپیامک افزوده شد. کاربران با خرید یک خط 5000 می توانند از امکانات فوق بهره ...

» ادامه مطلب