اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

 

امشب در آرزوهایم برایت آرزو میکنم که آرزوی کسی باشی که آرزویش را داری

 

 

اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

 

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند

 

اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

 

خدایا آنکس که امشب صادقانه یادم می کند

هر لحظه عاشقانه یادش کن

 

اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

 

خداوندا

آرزوهایم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

 

اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

 

 

خدایا آرزو می کنم،آنچه را آرزو کنم که تو دوست داری و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید.لیله الرغائب شب آرزوهاست برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم.

 

 

اس ام اس شب آرزوها – اس ام اس شب لیله الرغائب

keyboard_arrow_up
enemad-logo