پیام تبریک رو زن – اس ام اس تبریک روز زن

پیام تبریک روز زن

 

کمترین آرزویم این است

هرگز با چشمان مهربانت نامهربانی  روزگار را نبینی نازبانو

روزت مبارک

 

پنجره را باز میکنم

طلوع را می بینم و غروب را فراموش میکنم.

از اینکه در قلبم هستی و عشق منی افتخار میکنم…

روزت مبارک

 

تو بهترین گل میان شهر گلهایی تو رنگ آفتابی

شب که می رسد مثل ستاره گ.ئیا مهتابی

همسر خوبم روزت مبارک

 

زنهای خوب همانند گلهای قالیند

نه انتظار باران رادارند  نه دلهره چیده شدن

دائمی اند و ماندگار

روزتان مبارک

 

سامانه ارسال پیامک آی آرپیامک

سامانه ارسال پیامک آی آرپیامک