پیام تبریک روز مادر – اس ام اس تبریک روز مادر

 

پیام تبریک روز مادر

 

در دنیا دو تصویر برای من زیباست

تصویر گل و تصویر مادرم

بالزاک

 

“مادر ” نوشته می شود ولی “فرشته” خوانده می شود…

روز مادر مبارک

 

بوسه ام نثار تو مادر که نه تکرار می شوی و نه تکراری…

مادرم روزت گلباران

 

تنت قدمگاه آغاز بودنم شد

آغوشت بهشت من است مادر…

 

مادرم

خواستم  خوشبوترین گل دنیا را برایت هدیه بیاورم

اما دیدم تو خوشبوترین گل دنیا هستی

مادرم روزت مبارک

 

مادرم،به پاس آنچه به من دادی

به ستایش محبت های بی اندازه ات و به وسعت همه خوبیهایت

دوستت دارم

 

خدایا هر که هستم هر چه هستم

به یک لحظه فدای مادرم کن

 

 

عشق یعنی مادر

صبر یعنی یک زن

مهر یعنی دختر

نور یعنی خواهر

هر چه هستی عشق یا صبر مهر یا نور روزت مبارک.

 

صدای خنده مادرم،حتی غم هایم را هم میخنداند!

 

مادر خوبم روزت مبارک

به تو سلام میکنم تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود

و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود

روزت خجسته،لبانت پر زخنده و دلت شاداب و سرزنده باد

 

ای الهه مهر،روزت مبارک