آرشیو: ماژولها

PHP

PHP

تمام ماژولهای پنل اس ام اس آی آر پیامک را،کسانی که دارای بسته پایه،برنز،نقره ای،طلایی،ویژه،مدارس،مذهبی،بیمه و تبلیغات هستند، می توانند استفاده کنند.   ماژولهای پنل ...

» ادامه مطلب
HTML

HTML

تمام ماژولهای پنل اس ام اس آی آر پیامک را،کسانی که دارای بسته پایه،برنز،نقره ای،طلایی،ویژه،مدارس،مذهبی،بیمه و تبلیغات هستند، می توانند استفاده کنند.   ماژولهای پنل ...

» ادامه مطلب
دیتالایف

دیتالایف

تمام ماژولهای پنل اس ام اس آی آر پیامک را،کسانی که دارای بسته پایه،برنز،نقره ای،طلایی،ویژه،مدارس،مذهبی،بیمه و تبلیغات هستند، می توانند استفاده کنند.   ماژولهای پنل ...

» ادامه مطلب
WHMCS

WHMCS

تمام ماژولهای پنل اس ام اس آی آر پیامک را،کسانی که دارای بسته برنز،نقره ای،طلایی،مدارس،مذهبی،بیمه و تبلیغات هستند، می توانند استفاده کنند.   ماژولهای پنل ...

» ادامه مطلب