استعلام لیست سیاه

کاربران عزیزی که قصد دارند شماره های آزاد و بلک لیست را استعلام نمایند میتوانند از طریق سامانه سیم کارت به نشانی http://sim.irpayamak.com  در قسمت ابزار هوشمند و استعلام لیست سیاه مراجعه نمایند.

با گذاشتن لیستی از شماره هایشان نتایج همه شماره ها بر اساس شماره های آزاد و بلک لیست تفکیک شده و نمایش داده می شود.