بانک موبایل سراسری

آی آرپیامک برای کاربرانی که تمایل دارند بانک موبایل همراه اول،ایرانسل یا بانک موبایل مشاغل را علاوه بر بانک موبایل جایگزاری در  سامانه خودشان داشته باشد،واگذار می نماید.