اعیاد شعبانیه

به مناسبت اعیاد شعبانیه،کاربران و نمایندگان عزیزی که مبلغ 90 هزار تومان به بالا  خرید کنند میتوانند خط 12 رقمی 5005 به طور رایگان دریافت کنند.