ارسال پیام تبلیغاتی به شهر،اصناف،کدپستی

کاربران پنل ارسال sms آی آرپیامک برای ارسال پیامک انبوه تبلغاتی خود میتوانند در سامانه از ارسالهای زیر استفاده نمایند.

ارسال رنجی

ارسال کشوری

ارسال کدپستی

ارسال مشاغل

ارسال بانک ایرانسل کشوری

ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی