ارسال پیامک از خطوط 3000 و 5000

پنل ارسال پیامک آی آرپیامک برای ارسال پیامهای خود از اپراتورهای 3000 و 5000 استفاده می نماید.