ارائه نمایندگی سراسری

با توجه به امکانات فراوان پنل اس ام اس آی آرپیامک،کاربرانی که میخواهند خودشان پنل کاربری و نمایندگی ایجاد کنند و به مشتریان خود بفروشند و خودشان تعرفه پیامک و تعرفه خطوط را مشخص نمایند و کسب درآمد کنند می توانند با اخذ نمایندگی از آی آرپیامک به طور مستقل فعالیت نمایند.

برای اطلاع بیشتر به منوی نمایندگی پیامک مراجعه نمایند یا با شرکت تماس بگیرند.