سوالات و مشکلات خود را بدون تماس چگونه به پشتیبانی آی آرپیامک انتقال دهم؟

درون سامانه پیام کوتاه آی آرپیامک قسمتی به نام پشتیبانی میباشد که با ثبت تیکت میتوانید بدون هزینه و اتلاف وقت و خیلی سریع پاسخ خود را دریافت کنید.
جهت ارسال تیکت، در بالای سامانه،سمت چپ کنار دکمه خروج پشتیبانی می باشد.