پرسش و پاسخ از تلگرام به نشانی zkavosh@

جهت سهولت در امر پرسش و پاسخ می توانید از طریق تلگرام به آدرس zkavosh@ یا شماره 09173383426 اقدام نمایید.

 

آدرس کانال آی آرپیامک در تلگرام جهت آموزش تبلیغ محتوای موثر:irpayamak@

آدرس پرسش و پاسخ جهت رفع مشکلات:zkavosh@