پیامک به دست چند نفر نرسیده است،چرا؟

چنانچه با خط غیر خدماتی ارسال پیامک میکنید و به دست فردی پیامک نرسیده است،شماره موبایل آن فرد بلک لیست می باشد یعنی آن فرد تنظیم کرده است که اس ام اس تبلیغاتی یا پیامک سامانه ها را دریافت نکند.