پس از دریافت نام کاربری و رمز چگونه وارد سامانه پیامک شویم؟

ابتدا وارد سایت شرکت به آدرس irpayamak.com شوید سپس در بالای سایت ورود به سامانه را کلیک کنید و وارد سامانه پیامک شخصی خود میشوید.