نام کاربری و رمز ورود به سامانه پیام کوتاه را چگونه دریافت میکنیم؟

آی آرپیامک نام کاربری و رمز ورود به سامانه پیامک را به شماره موبایلی که ثبت نام کردید،پیامک میکند تا همیشه به نام کاربری خود دسترسی داشته باشید