زمان ارسال به من پیغام داد شارژ کافی ندارید،از کجا متوجه بشوم به چه کسانی پیامک ارسال شده است؟

سامانه پیام کوتاه در صورت نداشتن شارژ کافی به طور کامل به هیچ کدام از مخاطبان ارسال نمیکند.