در سامانه زمانیکه ارسال پیامک میزنم پیامک ارسال نمیشود،پیغام میدهد لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید یا دقایقی دیگر امتحان کنید!

یکی از تدابیر امنیتی که برای سامانه پیام کوتاه آی آرپیامک در نظر گرفته شده است این می باشد که چنانچه کاربری سامانه پیام کوتاه خود وارد شده است و زمان زیادی با آن کار نکرده است برای حفظ امنیت و مانع از سوء استفاده فرد دیگری،سامانه پیامک،پیامک ارسال نمیکند.
با مشاهده این پیغام از سامانه خارج و مجدد وارد شوید