با مبلغی که میخواهم سامانه پیامکم را شارژ کنم چند تا پیامک میتوانم ارسال کنم؟یا برای ارسال این تعداد پیامک چه مبلغی باید سامانه پیامک شارژ کنم؟

وارد سامانه پیام کوتاه آی آرپیامک شوید
در بالای سامانه خرید شارژ–>پرداخت آنلاین
با وارد کردن هر مبلغی به شما جزییات نظیر تعداد پاکت را نشان میدهد.