با سامانه پیام کوتاه،پیامک ارسال کرده ام،از کجا متوجه بشوم چه افرادی بلک لیست هستند؟

میتوانید 24 ساعت پس از  ارسال پیامک

منوی پیامها –> ارسال شده

در ستون گیرندگان –> اگر پس از 24 ساعت وضعیت بصورت نرسیده به مخابرات باشد یعنی آن شماره موبایل بلک لیست می باشد.