از کجا متوجه بشوم یک شماره موبایل بلک لیست میباشد یا پیامک تبلیغاتی خود را بسته است؟

میتوانید با دادن شماره موبایل مورد نظر به آی آرپیامک بلک لیست بودن آن را بپرسید.کافیست در سامانه تیکت بزنید.