آیا اعتبار پیامکهایی که به دلیل بلک لیست بودن به دستشان نرسیده است و از سامانه پیام کوتاه من کسر شده است به سامانه پیامک برگشت داده میشود؟

بله ،آی آرپیامک سامانه پیام کوتاه خود را طوری طراحی کرده است که هرشب ساعت 2 بامداد اعتبار کسر شده بابت افراد بلک لیست به شارژ سامانه پیام کوتاه برگشت داده می شود.
جهت مشاهده میتوانید در منوی حساب کاربری –> عملکرد حساب مراجعه نمایید.