تبریک روز مهندس

پیام تبریک روز مهندس

 

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد.آنان یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.

پنجم اسفندماه روز مهندس” بر شما مهندس عزیز مبارک باد.

شکوفایی تمدن بشر برآینده ایده های مهندسین تلاشگر است.

پنجم اسفند روز مهندس بر جنابعالی مبارک

امروز 5 اسفند روز بزرگداشت  خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس است

به همه مهندسها تبریک و به افتخار بزرگ مهندس عالم خدای مهربان

دست هایی که میسازند مقدسترند از لب هایی که دعا میخوانند(کوروش کبیر)

روز مهندس مبارک

“بنای هستی بر مبنای هندسه است” گالیله

روز مهندس مبارک

بیل و کلنگ و کاردک

سیمان و سنگ و آهک

آسفالت گرم و غلطک

مهندس روز شما مبارک