ارسال بر اساس رده سنی و تفکیک جنسیت

کاربران سامانه پیام کوتاه آی آرپیامک که میخواهند تبلیغات خود را به یک رده سنی مثلا 18 تا 30 سال یا به یک جنسیت مثلا خانم یا آقا ارسال کنند، می توانند با استفاده از امکان ارسال تفکیک جنسیت و رده سنی در ارسال پردیس سامانه،پیام تبلیغاتی خود را ارسال نمایند.